„Добро дош’о, Христе“ – Драган Зорица

Из љубави жарке Ти се с неба спусти, Из вечне светлости у мрак злобни, густи, Из вечне красоте у ругобу муке, Дављеним у греху пружи свете руке. Зачуди се небо, земља затресе се; Добро дошо, Христе! Људи радујте се!