О ПРАВОЈ СЛОБОДИ

Једном је један старац водио разговор са неким студентом, који је био много заокупљен проблемом слободе. Наравно, под појмом слободе овај младић је разумевао: право да се поступа по својим убеђењима и жељама.