Хвалебна песма Богородици (Достојно јест)

Достојно јест јако воистину, блажити Тја Богородицу. Присноблаженнују и пренепорочнују и Матјер Бога нашего. Честњејшују херувим и славњејшују без сравњенија серафим, без истленија Бога Слова рождшују, сушчују Богородицу Тја величајем.