девојчица без ока

Чекам трамвај на периферији велеграда, а до мене стоји девојчица, шести-седми разред и цело време се смешка. У једном тренутку приметих да нема једног ока, али ми на њеном лицу то није било ни одбојно ни упадљиво. Тада дођоше два дечака и девојчица, њених година и почеше да је зезају и вређају због тога. А она…