Предај се у руке Господу

Предај се у руке Господу, као глина у руке лончару. Искушења долазе и замењују једна друге до последњега дисаја. Не спасавају човека његова дела без благодати Божије.