Нема теологије без љубави

Ако је Христос за време трогодишње проповеди на нечему заиста инсистирао, то је била љубав и живот у заједници. Он је сам, својим животом, својом речју, па и смрћу и Васкрсењем – то најбоље посведочио. Христос се није издвојио из заједнице, чак напротив, учествовао је у јеврејском богослужењу, био близак са породицом и крвним сродницима.…