„Детињци“ – Драган Јацановић

Тамо кад је цича зима неки чудан празник има. Са намером тад сви лежу да ујутру сви ме вежу. Бака дође па ме теши: „Нека, сине, сам се дреши.“ То су стварно тешке муке, вежу ноге, вежу руке. Како ме не резумете? Ко да нисте били дете? Детињци су, то сви кажу, а ја видим…