„Дом Божји“ – Св. Симеон Дајбабски

Син: Често бих, оче, ја у храм доша, Љубав ме гони, радо бих поша, Ал’ не да посо, занат и друго, Препрека стоји у сваки уго! Друштво ми вели: данас је одмор, Можда ће бити састанак и збор, Биће још свеца, Боже опрости, Нећеш у раку сад сложит кости?’