„Кућа браће која се не деле“ – Љиљана Браловић

КУЋА БРАЋЕ КОЈА СЕ НЕ ДЕЛЕ (Где влада слога ту станује Бог. Д. Недељковић) Сва моја лутања по свету беху потрага за смислом. Падах као рањена птица у лету, устајах још више обезнањена. Трагах, вазда посрћући, а одговор нађох у кући пријатеља мог: Тамо где влада љубав ту станује Бог!