Научи живети једноставно

Новац је један од највећих извора брачних проблема. Сада је време да постанеш одговоран или одговорна у руковању са новцем, а не када уђеш у брак. Сада је време да почнеш штедети за стан – или да га чак купиш. Многи су млади људи јако растрошни са својим новцем док се не венчају, а тада…