„Овај ме Исус изазива” – Padre Zezinho

Овај ме Исус изазива… Разгњевим се, а Он ми вели: Опрости! Страх ме је, а Он ми каже: Само храбро! Не бој се! Двојим, а Он ми вели: Поуздај се! Престрашен сам, а Он ми каже: Буди миран! Хтио бих остати сам, а Он ми вели: Дођи и слиједи ме! Снујем своје планове, а Он…