Без мене не можете учинит ништа

Говориш, Господе: „Без мене не можете учинити ништа!“ Мислиш ли то озбиљно? Није ли то претерано? Ја могу учинити толико тога и без тебе! И толики који не верују у тебе, тако су подузетни људи. Човек те не треба да нешто пронађе, сагради, да обради земљу, да освоји просторе.