Утеха бездетним родитељима…

Неки супружници су живели у великом јаду, прошло је много година од дана свадбе, али они нису имали деце. Лекари су признали да им не могу помоћи. Тада су супружници решили да се обрате старцу. Старац их је утешио: