Просјак који је мрзео Бога

Некад давно, још док су фараони својим бојним колима сејали страх кругом земаљским, Абрахам је водио своја стада брдовитим пашњацима истока. Тако једне вечери, након што је подигао своје шаторе, спремавши се на починак, наиђе неки просјак. Абрахам је, како и доличи Божјем човеку, одмах позвао просјака на вечеру. Но, чим је јело унесено и…