РАЗЛИКА У СХВАТАЊУ

Што је један предмет сиромашнији у карактеристикама, то је међу људима мања разлика у схватању тога предмета. Што је један предмет богатији у карактеристикама, то је међу људима већа разлика у схватању тога предмета. Па како је Бог несравњено већи и богатији од свих предмета на небу и на земљи, то постоји о њему највећа…