Зашто родитељи недовољно воле?

Постоје три основна узрока због којих родитељи не могу да воле децу у довољној мери. Први: родитељи се налазе у незнању у односу на излаз према извору љубави – Богу, или су пак њихове представе о Богу, које они преносе на децу, искривљене. Они Бога замишљају као суровог, као оног који их кажњава за најмањи…