Све несреће и невоље се дешавају по Божијој вољи

Све у свету, што чак изгледа и зло (сем греха) се дешава по Божијој вољи. Богослови то објашњавају на следећи начин. Зачетак зла је грех. Сваки грех има свој 1) узрок, и 2) његову неизбежну последицу – решавање казном.