Ој ангеле хранитељу…

Ој предивни Божији створе с десне стране ти ми ходи, ти ме чувај ти ме води кроз долине и кроз горе. Ој ангеле хранитељу мили путеводитељу. Ти ми буди вид очима, ти ми буди слух ушима, ти ми буди моћ рукама, ти ми буди ход ногама. Ој ангеле хранитељу мили путеводитељу.