Мала уста

Једна лепа песмица, коју наши мали анђели могу рецитовати као молитву: Мала уста певају, тихо шапћу молитву: Молимо Те, Исусе, спаси грешне људе све! Спаси: маму, тату, мене, све мушкарце и све жене, а нас децу благослови, јер Исусе, ми смо Твоји! преко Isus: Ja sam Put, Istina i Zivot