Два брата која су се волела

Два брата, један ожењен, други неожењен, поседовали су фарму чије је плодно тло давало обилну летину. Пола је жита припадало једном брату, а друга половина другом. На почетку је све било добро. Потом би се ожењени брат ноћу повремено будио од сна и мислио: