Ружа Маријина

Очи су им се среле на Петровдан, за време народног весеља пред сеоском црквом, Григорију и Марији. Свадба је била скромна, а већ сутрадан, зором, морали су поћи на рад у поље. Потом приспеше, једно за другим, дечица. Њих петоро. Бледа Марија брзо је старила. Време је вејало прво иње у косу, прве колуте око…