Човек који верује у Бога али му се не моли

Од половине 19 века светом је завладала мода источњачких култова и мистерија из Индије и Истока. Ти квази духовни покрети су створили једну велику обману код људи а то је да постоји само однос човек – Бог и да је то довољно. Нема потребе за саборним окупљањем верника, нема потребе за личном и заједничком молитвом,…