ДЕ­МО­НИ НЕ ЛЕ­ЧЕ

Че­каш ли да те бе­со­ви ис­це­ле? Ка­да им је Хри­стос до­зво­лио да уђу у сви­ње, они су их сме­ста ба­ци­ли у мо­ре не по­жа­лив­ши их, а по­жа­ли­ће људ­ска те­ла? Ка­мо сре­ће да не уби­ја­ју, да не же­ле зло чо­ве­ку! Иза­гна­ше те из ра­ја, ли­ши­ше те не­бе­ске ча­сти, а ис­це­ли­ће ти те­ло? Жа­ло­сне ли за­блу­де. Де­мо­ни…

О НЕДОСТОЈНИМ ВЛАСТОДРШЦИМА …..

Питање: Свети апостол Павле тврди да су власти које владају овим светом „од Бога установљене.“ Да ли треба да прихватамо било којег властодршца, владара или епископа који су по Божијем допуштењу постављени у своја здања?