будимо синови покајања и љубави

Једном приликом долази код мене једно духовно чедо и каже: „Оче, да ли могу да молим Бога да ми да смрт?“ „Шта се десило?“ питам. „Страшно ми је тешко да живим… За све ћу морати да одговарам, за сваки корак, за сваки поглед, за сваку реч. Боље ми је да сад умрем, јер ћу до…